صفحه شخصی: feri2012


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۸ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۵ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۵۵۴ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۸۷ ۱۲ ۱۳۰