صفحه شخصی: feri2012


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۸ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۵ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۵۳۱ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۸۷ ۱۲ ۱۳۰


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۸ روز پیش feri2012 در مورد «این ویدیو» گفت: ۴۵ موافق
بمال بمال ،اخراشه، تو هم از این تظاهر طلبی و نیرنگ رها میشوی