لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
برند آدیداس، تامین کننده پوشاک تیم ملی فوتبال تا پایان سال ۹۵ شد.
امیدواریم یک دروازبان به غیرت و سرعت طباطبائی‌ در برزیل داشته باشیم
ادینهو به دعوت کیروش قرار هست ایرانی‌ بشه و با تیم‌ ملی‌ به برزیل بره
اولین بازی‌های آسیائی در خاور میانه که ایران میزبان آن بود،** عصر طلایی ایران ***
این انسان چه موجود پیچیده‌ای می‌باشد، روی آفتاب پرست رو سفید کردند.
لاس پالماس مسعود شجاعی را به خدمت گرفت