صفحه شخصی: farshad


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱۹ (ببینید)
نظرات: ۱۵۹ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۵۰

رأی دریافتی:

۷۳۵ ۲۱ ۱۹۳