صفحه شخصی: behzad2010


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۷ (ببینید)
نظرات: ۱۶۰ (میانگین موافقان: ۲۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۸۴۰

رأی دریافتی:

۸۹۲ ۲۱ ۱۶۴