صفحه شخصی: behzad2010


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۶ (ببینید)
ویدیوها: ۷ (ببینید)
نظرات: ۱۶۳ (میانگین موافقان: ۲۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۸۴۰

رأی دریافتی:

۹۳۶ ۲۴ ۱۸۱