درباره بی‌هویتی چاکران و دستبوسان روسای جلاد. وقتی کمر خم میکنی سر تو ارزش و اهمیتی ندارد. مهم این است که خوب خم شوی، خوب دست بر سینه بگذاری و ابراز بندگی کنی @neyestanimana
مهدوی‌کیا: ای کاش بفکر زیرساخت‌های ورزش و ساختن چند ورزشگاه آبرومندانه، از بین بردن فقر، اعتیاد و بیکاری بودیم نه اتفاقات لبنان، سوریه، عراق و...
عکس از: Majid Nouriyan BBC |مثل بقیه کاراشون ظاهر رو درست کن بقیه اش مهم نیست!
بى دلیل نیست كه كیروش تو قلب همه ایرانیها جا داره. این مرد نه تنها با تعصب به تیم ملى ما كه تیم خودش هست، همیشه سعى كرده براى ما افتخار بیافرینه، بلكه عاشق شكوه ایران و ایرانیست. مرد بزرگى كه تاریخ ایران را ارج مینهد و نشان...
حمایت طرفداران تیم ملى فوتبال بلژیك (شیطان هاى سرخ) از كمپین "پیش به سوى ورزشگاه ها" تاریخ ١٦ نوامبر ٢٠١٤