صفحه شخصی: axelhoeve


تیم محبوب در لیگ برتر: تراکتور

مشارکت:

شروع: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۴۱۶ (میانگین موافقان: ۲۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۱۴۰

رأی دریافتی:

۱۵۱ ۱ ۹