صفحه شخصی: arash649


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۸ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۸ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۳۱ (میانگین موافقان: ۲۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۷۲ ۵ ۹۹