صفحه شخصی: aramsachfr


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۶ خرداد ۱۳۹۳ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۸۳ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۲ ۴ ۶۶