صفحه شخصی: amin6385


تیم محبوب در لیگ برتر: شهرخودرو

مشارکت:

شروع: ۸ دی ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۹۵ (میانگین موافقان: ۲۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰۱ ۳ ۷