صفحه شخصی: Shahabpolis


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲ شهریور ۱۳۹۷ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۲۲ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۶ ۰ ۵۹