صفحه شخصی: NaderKL


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۷۰۱ (میانگین موافقان: ۶۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۵ ۴ ۱۸