به احتمال زیاد از سه گروه اول، دو تیم از عربستان، دو تیم از امارات، یک تیم از ایران (فولاد) و یک تیم از قطر صعود میکنند. در واقع مبارزه ی اصلی ما برای رقابت در تعداد تیمهای صعود کننده در گروه چهارم است. بهترین نتیجه برای ما...