صفحه شخصی: NASERIA


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۶۰ (ببینید)
ویدیوها: ۴۰ (ببینید)
نظرات: ۶۹۵ (میانگین موافقان: ۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۶۳۳ ۱۱۸ ۷۴۰