صفحه شخصی: MAX8080


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۵۳ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۹۲ ۴ ۷