صفحه شخصی: JoftPaa


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
کرونامه: ۴ (ببینید)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۰
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۷ ۵ ۹