صفحه شخصی: Hichkas


تیم محبوب در لیگ برتر: تراکتور

مشارکت:

شروع: ۱۲ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۲۰ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۰ ۱ ۴۰