این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط Hichkas فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
برای ما تراختور یه تیم فوتبال نیست بخشی از زندگی مونه. یاشاسین آذربایجان - یاشاسین تراختور
این عکس حدود ۱۰ سال پیش توسط Hichkas فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟