صفحه شخصی: Ghorbunali


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ تیر ۱۳۹۹ (حدود ۴ سال پیش)
کرونامه: ۱ (ببینید)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۴ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴ ۲ ۱