صفحه شخصی: Arash47744774


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۶ دی ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۳۷۸ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۰

رأی دریافتی:

۲۹۹ ۱ ۱۱۱