تونل دوست داشتن،، تونل زد براشون
داور دیدار جنجالی فصل گذشته صنعت نفت و استقلال به اشتباه خود که منجر به از بین رفتن شانس قهرمانی استقلالی ها شد اعتراف کرد. در هفته بیست و نهم و ماقبل پایانی لیگ هجدهم، استقلال در ورزشگاه تختی آبادان با تساوی بدون گل...