لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
با خواندن این مقاله مطمئن شدم که حق با یورگن کلوپ که گفته: آنقدر قوانین‌ را تغییر دادند تا سوئیس به سید یک برسد. انگار قرار است مسابقات ورزشی را در آلپ سوئیس برگزار کنند.
(M)x(I)x(T)x(C)=مجموع امتیازهای رده بندی فیفا (M) نتیجه بازی: پیروزی ۳، مساوی ۱، باخت صفر (I) اهمیت مسابقه: دوستانه ۱، مقدمانی جام جهانی یا مقدماتی جام قاره‌ای ۲.۵ ، جام قاره‌ای و یا در حد آن ۳، مسابقات جام جهانی ۴ (T) توانایی حریف: حریفان رده یک جهان ۲۰۰ و تیم‌های تا رده ۱۵۰ و سایر تیم‌های جهان ۵۰ (C) قدرت کنفدراسیون تیم مقابل: اروپا و آمریکای جنوبی ۱، آمریکای شمالی و مرکزی و منطقه کارائیب ۰/۸۸ ، آسیا و آفریقا ۰/۸۶، اقیانوسیه ۰/۸۵ سوئیس که مسابقات دوستانه کمتری را نسبت به بیشتر تیم‌های سید یک، در یک سال گذشته انجام داده، موفق شده امتیاز بیشتری در رنکینگ فیفا به دست آورد.