لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
برای ثبت در تاریخ: "رویانیان:ما پرسپولیسیها همه لُنگی هستیم!" دیگه رسما این لقبشان هم پذیرفتند!!