لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
درود دوستان منهم این متن را تایید می کنم ،! اگر آدمین عزیز خودشان بیایند و مردانه بفرمایند که استف را قی هستند اشکالی ندارد اما ادای بی طرفی خیلی بد است ، چند وقت پیش عکس ناصر خان حجازی بود من که پرسپولیسی هستم به ایشان ادای احترام کردم ،و هیچ به حرمتی به ایشان نکردم چون ادب ما پرسپولیسی ها اجازه نمی دهد بی ادب باشیم ، اما یک عکس بالاتر عکسی از عقاب آسیا احمد رضا عابدزاده بود که با کمال تاسف یک استفراغی به ایشان توهین کرده بود در حد یک استفراغی ، چند بار به آدمین گفتم ، اما هیچ عکسل عملی ندیدم ، اما با کمال تاسف کامنتهای من را پاک کرد ، یک چیز دیگر در کجای هیچ سایتی یا تلفزیون شما دیدید که استفراغی ها از پرسپولیسیها بیشتر باشند ، اما اینجا با کمال تعجب آنها بیشتر هستند ،