لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
در تمام این سالها سرمایه‌گذاری فدراسیون در زیرساختها و فوتبال پایه در کمترین حد ممکن بوده و در فوتبال این کشور نه خبری از آینده‌نگری بوده و نه برنامه‌ای برای آینده‌ی دور گاردین
تیم ملی ایران روزهای بهتر و بدتری از امروز هم داشته است مثل تمام تیم های ملی دنیا.
بازگشت تیم ملی کره جنوبی به این کشور بعد از جام جهانی با اتفاقات بسیار عجیبی همراه شد.