لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
افشارزاده در یک مصاحبه کوتاه گفت که کروش باید از تیم ملی جدا شود. دلیل او برای این اظهار نظر بسیار منطقی است! خودتان بخوانید.