لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
هوادار اجازه ندارد حرفش را بزند چون تا چیزی بگوید، او را می‌گیرند و به رختکن می‌برند تا زیر چشمش را کبود کنند
این لینک حدود ۷ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
در ایران مانند همیشه شیپور را از سرگشادش دمیده‌اند. در یک دهه‌ی اخیر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که به ترتیب بیشترین هوادار را دارند عموما درگیر بازی‌های پشت پرده و زدوبندهای حقیرانه بوده‌اند. هیچ برنامه‌ی مشخص و مدوّنی برای رهایی این دو باشگاه از بختک‌های غیرفوتبالی وجود نداشته و گویا نخواهد داشت.
این لینک حدود ۷ سال پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟