لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
چند ماه گذشته سایت رسمی فیفا مسابقه ای با هدف انتخاب شعار برروی اتوبوس حامل تیمهای حاضر در این تورنامنت برگزار کرد. شرکت در مسابقه هم برای همه آزاد بود...با مراجعه به این لینک میتوانید از شعار همه تیمها از جمله ایران مطلع شوید.