لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
رئیس کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ از احتمال تعلیق عضویت مدیران عامل دو باشگاه ملوان و پرسپولیس در فوتبال خبر داد.