لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
گًل دوم دینامو زاگرب در برابر سپاهان
این لینک حدود ۹ سال پیش توسط Esfooni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
گًل اول دینامو زاگرب در برابر سپاهان
این لینک حدود ۹ سال پیش توسط Esfooni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
baziye zob ahan va pas emrooz
این لینک حدود ۹ سال پیش توسط Esfooni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
اهنگ ما سپاهانیم و حالا حالاها قهرمان از احسان شماعی زاده.
این لینک حدود ۱۰ سال پیش توسط Esfooni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟