لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
گًل دوم دینامو زاگرب در برابر سپاهان
گًل اول دینامو زاگرب در برابر سپاهان
اهنگ ما سپاهانیم و حالا حالاها قهرمان از احسان شماعی زاده.