لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
آیا فوتبال ما اینقدر کثیف است. ناصر فریادشیران مدعی ست که پدیده ی سو استفاده از بازیکنان نوجوان شهرستانی در فوتبال ما وجود دارد...
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.