لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
بعد از پیروزی غرور آفرین شیر مردان ایران زمین و ناداوری که در حق سعید عبد ولی روا داشتند و همینطور اشک های او بدجوری هوس شنیدن سرود زیبا و ملی " ای ایران " رو کردم ، شما چطور؟؟؟
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.