لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
ورزشگاه اورتون نونوار خواهد شد. در حالی که مجموع سن ورزشگاه‌های اصلی تهران "آزادی، شیرودی و تختی" چند دهه از قدمت باشگاه اورتون هم بیشتر است. آزادی از نگاه فیفا استاندارد نیست و تماشاگران در بازیهای رسمی نباید در طبقه دومش حضور داشته باشند. درباره شیرودی یا امجدیه که موزه تاریخ معاصر ورزش ایران است، بحث تخریب و احداث مجتمع تجاری مطرح شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.