لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
اگر شما به کفاشیان نمره قبولی ندهی , تعجب دارد. در دوران ریاست کفاشیان , به عنوان عضو هیات ریسه فدراسیون , هر بخور بخور و کثافات کاری که دوست داشتی انجام دادی. اینها همه به یمن و برکت حضور کفاشیان است. صد البته که نمره شما به ایشان نمره قبولیست.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.