لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
گفته می شود کمیته انضباطی به هنگام صدور رای ۱۲ جلسه محرومیت برای پیام صادقیان در نظر گرفته اما از آنجایی که بند ۳ ماده ۶۶ آئین نامه انضباطی به تعداد جلسات اشاره نکرده و تا شش ماه محرومیت برای بازیکن خاطی در نظر گرفته اعلام شد که این بازیکن سه ماه نخواهد توانست باشگاه پرسپولیس را همراهی کند که به استناد برگزاری ۴ بازی در هر ماه ۱۲ جلسه محرومیت کمیته انضباطی تامین می شد. اما این روزها بازی ها فشرده برگزار می شود و سه ماه محرومیت تعداد جلسات بیشتری را شامل خواهد شد. به همین خاطر کمیته استیناف بخشی از محرومیت پیام صادقیان را کاهش داده است تا همان ۱۲ جلسه کمیته انضباطی تامین شود.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.