لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
ابراهیمی می گوید پروین باید حواسش باشد چون دیگر حرفهای فلفلی در فوتبال جواب نمی دهد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.