برگ زرین و افتخاری دیگر در ویترین افتخارات تیم نور چشمی ، اهدای فدراسیون کذایی
در پایان دیدار پرسپولیس مقابل سایپا،گروهی از هواداران پرسپولیس به شکلی هماهنگ روی سکوها رفته و زباله‌های تولید شده را جمع آوری کردند.