کفاشیان در هند و شمایل هندی ها!
دوستان گرامی، خیلی از ما با اسلام، با مراسم محرم، با میراث اعراب، با دینی که به ایران تحیمل شده و کل این داستان موافق نیستیم. در مقابل هم هستند کسانی که موافق این موضوع هستند که به نظر من درصد بالایی از این گروه به دلیل...
تو این روزهای سخت تاج دوست داشتنی ما پرسپولیسی ها رو تنها نذاشت. تو این روزها که غمگین ترین روزهای پرسپولیسه تاج با همه بزرگان و همه طرفداران گلش کنار ما بود. دست تک تک تون درد نکنه. مطمئن باشید که این دلداری شما بزرگواران...