درخواست مكرر من براى لینك خارجكى به خاطر این ٢تا خانوم هوادار نیست، به خاطر گزارش بد بازى نیست، به خاطر اون آقاى هوادار سیبیلو نیست حتى به خاطر خیابانى كه با ما هم صحبت شد هم نیست،، فقط فقط به خاط آقاى سانسورچیه كه حمله قطر را به ضد حمله ایران تبدیل میكرد.....
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
باشگاه و اسپانسر + هوادار = قهرمانى
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
كلاس هاى مربى گرى و كارآموزى يك ايرانى، اينبار جلوى فنس...
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده و ۲۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
پیام صادقیان در تمرین پرسپولیس و در واکنش به درخواست عکاسان برای حضور در مقابل دوربین ها ژست عجیبی گرفت که بیشتر طنز بود تا جدی. او وقتی با درخواست عکاسان رو به رو شد برای اینکه نشان دهد در حال گفت و گو با موبایل است به سمت عکاس ها برگشت. هر چند صادقیان اصلا با تلفن صحبت نمی کرد. این را بعد از ظاهر شدن عکس ها می توان فهمید. به «آیفون» او دقت کنید! (صادقیان گوشی را برعکس گرفته است.)
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده و ۱۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
من که امیدوارم زود خوب بشه
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
درسته که اینجا فوتبالیترین..... ولی خوب دمشون گرم..... امیدوارم فوتبالیست ها مثل والیبالیست هامون برا کشورمون افتخار کسب کنند.
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
مراسم بدرقه تیم ملی
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط basetgh فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟