حاج محمود خاضعین اسپانسر (غیر رسمی!!)پرسپولیس,هویت فاش شده یکی از تروریست های امنیتی ایران,صاحب و مدیر چندین شرکت صادرات و واردات و شرکت کشتیرانی که همگی شرکت های پوششی وزارت اطلاعات هستند.خوشبینانه ترین باور اگر...