مجید حسینی بعد هم تیمی خود، مامه تیام، دومین بازیکن برتر زمین شد.
این عکس حدود ۲۳ روز پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این بازی ۷-۰ تمام شد .سامان ۲ تا پاس گل داد و سومین بازیکن برتر زمین شد.
این عکس حدود ۲۴ روز پیش توسط Kayhaun فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
بعد یک فصل موفق تو لیگ برتر پرتغال، حالا درخشش تدریجی تو لیگ ۲ اسپانیا! بازی اول امتیاز ۷.۱ و بازی دوم امتیاز ۸.۹. امیر عابدزاده از همه نظر نشون داده که لایق سنگربانی اول تیم ملیو داره.. هیچ دروازه‌بانی در حدش نیست. چرا تو ترکیب اصلی تیم ملی هیچوقت نیست، جای سوال داره…یه پرتاب دور با دست بیرانوند اونو بهترین دروازهبان نمیکنه..
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ ماه پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ ماه پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ ماه پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
تیم ملی فقط یک رنگ داره، اونم همرنگی و همبستگیه! به امید افتخار آفرینیش!
این عکس حدود ۵ ماه پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ ماه پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ ماه پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ ماه پیش توسط Kayhaun فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ سال پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ سال پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۱۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ سال پیش توسط Kayhaun فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟