کرانچار بعد از قهرمانی لیگ برتر
نویدکیا عقیلی سیدجلال پاپی رحمتی جمشیدیان کریمیان
الهام فرهمند کاپیتان بانوان سپاهان با انتشاری پستی در اینستاگرام از ازدواج با حسین پاپی با سابق سپاهان خبر داد.
این همه عکس از تتلو و پرسپولیس یکی‌ هم از ایرج و سپاهان!
حضور استیماچ در دفتر باشگاه و امضای قراداد نهایی