کرانچار بعد از قهرمانی لیگ برتر
این عکس حدود ۲ سال پیش توسط Esfooni فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
نویدکیا عقیلی سیدجلال پاپی رحمتی جمشیدیان کریمیان
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط Esfooni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
الهام فرهمند کاپیتان بانوان سپاهان با انتشاری پستی در اینستاگرام از ازدواج با حسین پاپی با سابق سپاهان خبر داد.
این عکس حدود ۴ سال پیش توسط Esfooni فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این همه عکس از تتلو و پرسپولیس یکی‌ هم از ایرج و سپاهان!
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط Esfooni فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط Esfooni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
حضور استیماچ در دفتر باشگاه و امضای قراداد نهایی
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط Esfooni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط Esfooni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط Esfooni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟