اینم میذاریم به حساب بی شرفیت مهدی ترابی وطن فروش! تو روزی که همه دستبند مشکی داشتن، مطمئنم منتظر بودی با عکس رهبری رو شورتت جشن گل بگیری. برای اولین بار آرزو کردم پنالتی پرسپولیس گل نشه و دم اخباری گرم.
برای اون دسته از دوستانی که به کری پرسپولیسیها تو بازی آسیایی ایراد میگیرند و باشگاه رو با تیم ملی اشتباه گرفتند؛ بفرمایید این هم روزنامه رسمی باشگاهتون که برای باخت پرسپولیس جشن عروسی گرفته. البته جدای از اینکه به نظر...