کارلوس چه خبر!
فرگوسن: کارلوس حاجی چه خبر؟
کارلوس: هیچی سلامتی. میدونی که از تیم ملی ایران اخراج شدم!
فرگوسن: جان! چی؟؟؟ اخراج شدی؟ چرا!
کارلوس: گفت ما بهتر از شما فکر می کنیم.
فرگوسن: جان!
کارلوس: اره چند نفر از سپاه و وزارت اطلاعات امدن گفتن شما غیر استاندارد هستید و با شرعیت و دین ما تطابق ندارید. باید برید خونه اتون.
فرگوسن: بابا ت که مشاور من بودی؟ چرا آخه؟
کارلوس: والا نمیدونم! فکر کنم، اونا بهتر میدونن!
فرگوسن: عیبی یوخ بابا، باشین سلامت. من هم از منچستر امدم بیرون، بیا بریم بخندیم به ریش فوتبال که همش شده پول!
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.