آجی مجی.... لا«ترقی»
‎«هر بنده ای می تواند به ما کمک کند. منعی ندارد ٫...٫ ما مشکلی نداریم و دست مان را به سمتش دراز می کنیم.»
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.