یادش به خیر
یک زمانی بود که استادیومهامون به این شکل پر بودن ولی حالا ۰۰۰
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )