فقط جهت آگاهی تیم فوتبال جمهوری اسلامی.
دستبوسی این آخوند هم میرفتید، اجرتون تکمیل میشد...😜
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.