از اينستاگرام اميد عاليشاه
تو اب افتادن انسان رو خفه نميكنه .... زير اب موندن ادم رو خفه ميكنه ..❤️❤️
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )