استوری مهدی قایدی و وریا غفوری در حمایت از مردم خوزستان
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )