اشک نریزید ، عرق بریزید
دیگه بچه ننه از اروپا وارد می‌کنیم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )