لیگ قهرمانان آسیا - گروه D


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱استقلال۶۳۳۰۹۵۴۱۲
۲العین(امارات)۶۲۴۰۱۰۶۴۱۰
۳الریان(قطر)۶۱۳۲۷۱۱۴-۶
۴الهلال(عربستان)۶۰۲۴۳۷۴-۲


جدول نتایج

الریان(قطر) ۲ ۲ استقلال
الهلال(عربستان) ۰ ۰ العین(امارات)
العین(امارات) ۱ ۱ الریان(قطر)
استقلال ۱ ۰ الهلال(عربستان)
العین(امارات) ۲ ۲ استقلال
الهلال(عربستان) ۱ ۱ الریان(قطر)
الریان(قطر) ۲ ۱ الهلال(عربستان)
استقلال ۱ ۱ العین(امارات)
استقلال ۲ ۰ الریان(قطر)
العین(امارات) ۲ ۱ الهلال(عربستان)
الهلال(عربستان) ۰ ۱ استقلال
الریان(قطر) ۱ ۴ العین(امارات)